Szanowni Państwo,

Ostatni raz spotkaliśmy się w 2019 roku. Później przyszła pandemia i wybuchła wojna w Ukrainie, która objęła cały kraj. Po kilku latach przerwy zapraszamy na Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego „Kierunek – Dziecko”.

Dwudniowe spotkanie będzie okazją do podzielenia się inspirującymi wystąpieniami oraz dobrymi praktykami, a także stworzy możliwość ciekawych rozmów z innymi uczestnikami.

W ciągu kilku ostatnich lat weszły w życie kolejne zmiany w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także większość powiatów boryka się z problemem wzmożonego napływu dzieci do pieczy zastępczej i braku kandydatów na rodziców zastępczych. 

Chcemy porozmawiać o obu zjawiskach i równocześnie nawiązać do kontekstu obecności na terenie Polski rodzin z Ukrainy i konieczności wsparcia dla nich i dzieci, które wychowują.

Naszym rozważaniom będzie towarzyszyło przyjrzenie się rozwiązaniom na terenie miasta Częstochowy, które jak większość dużych miast w Polsce musi sobie radzić z wieloma problemami społecznymi i równocześnie może zainspirować dobrą praktyką zlecania zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizacji pozarządowej, która łączy te zadania ze wsparciem asystentów rodziny dla rodzin biologicznych.

Spotkanie organizuje Fundacja Polki Mogą Wszystko we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” i miastem Częstochowa w ramach realizacji projektu UNICEF „Wzmacnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci bez opieki i rozdzielonych z rodzicami (UASC) oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” (“Strengthen family-based care/alternative care service for Unaccompanied and Separated Children (UASC) and children placed in foster care”), który realizuje Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

PARTNERZY:

Close