Przeskocz do treści

Rejestracja

Ta strona wymaga zalogowania. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je klikając poniżej.
Zaloguj się by wysłać zgłoszenie
W przypadku błędnego wypełnienia zgłoszenia lub nieotrzymania e-maila z potwierdzeniem (sprawdzić, czy nie wpadł do SPAMu) prosimy nie wypełniać zgłoszenia ponownie tylko skontaktować się z nami pod adresem: kierunekdziecko@gmail.com. Poprawimy dane lub potwierdzimy zgłoszenie.
Pola zawierające w opisach symbol * należy koniecznie wypełnić lub zaakceptować
Login: *
E-mail: *
Imię: *
Nazwisko: *
Jaka jest twoja rola w pieczy zastępczej? *
Inna, jaka?
Czy chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu z dworca PKP na miejsce Konferencji w dniu 10 kwietnia? *
Czy chcesz skorzystać z bezpłatnego transportu z Centrum Konferencyjnego na dworzec PKP po zakończeniu Konferencji w dniu 11 kwietnia? *
Wybierz warsztat w drugim dniu konferencji: (druga połowa dnia)
Wybierz rodzaj menu: *
Czy chcesz zwiedzić Bazylikę w Licheniu – w pierwszej części wieczoru integracyjnego w dniu 10.04.2019 r. od godz. 17.00? *
Czy chcesz wziąć udział w kolacji w Hotelu Atut – w drugiej części wieczoru integracyjnego w dniu 10.04.2019 w godz. 19.00-20.30? *
Warunki konferencji:
Zaznacz pola poniżej by zaakceptować warunki *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na przesyłanie ofert marketingowych Fundacji Przyjaciółka (opcjonalna)
Faktura:
Czy potrzebujesz rachunku? *
Informacje o danych do rachunku (jeśli wybrano opcję powyżej):
Nazwa nabywcy:
Adres nabywcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres nabywcy (kod pocztowy):
Adres nabywcy (miasto):
NIP nabywcy: (bez kresek, 10 cyfr)
Dane odbiorcy (wypełnić jeśli inne niż Nabywca):
Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy (ulica, nr domu, nr mieszkania):
Adres odbiorcy (kod pocztowy):
Adres odbiorcy (miasto):
Zaloguj się by wysłać zgłoszenie